El CGPJ proposa mesures per agilitzar els procediments judicials que afectin els col·lectius especialment vulnerables després de l'estat d'alarma

Persones grans, menors d'edat, víctimes de violència de gènere o de tràfic i persones amb discapacitat, privades de llibertat, afectades per desnonaments o en situació d'insolvència. És un dels documents previstos a les “Directrius per a l'elaboració d'un pla de xoc a l'Administració de Justícia després de l'estat de...

Pasos para que los inquilinos afectados por la crisis del coronavirus soliciten las ayudas para pagar el alquiler

Passos perquè els llogaters afectats per la crisi del coronavirus sol·licitin les ajudes per pagar el lloguer

Els experts denuncien «un excés de burocràcia» per sol·licitar els préstecs i «una manca de fórmules per injectar de manera immediata liquiditat als particulars» El Govern ha estès l?ajuda als llogaters davant la crisi del coronavirus, que ha suposat la destrucció de gairebé 900.000 llocs de treball fins al tancament del març….

Trámites para las ayudas por Coronavirus

Tràmits per a les ajudes per Coronavirus

En aquest article trobaràs: 1- TRÀMITS PER ALS AJUTS PER CORONAVIRUS2- Ajornament d'Impostos per Coronavirus per a autònoms3- Moratòria de la Quota d'Autònoms per Coronavirus3.1- Ajornament en el reemborsament de la Secretaria General d'Indústria4- Ajuda per cessament d'activitat per Coronavirus4.1- Com sol·licitar les ajudes per desocupació com a autònom pel COVID-19?5- Ajudes per a autònoms…

Línea de ayudas de la Generalitat para Autónomos afectados económicamente por el coronavirus

Línia d'ajudes de la Generalitat per a autònoms afectats econòmicament pel coronavirus

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha posat en marxa un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes -persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus a la seva activitat econòmica. El Departament de Treball, Assumptes…